onsdag 2 september 2015

Läsläxa och Jag-boken

Idag har barnen fått med sig hem sin läsläxa. Läxan är onsdag - tisdag, ett kapitel per vecka i läseboken Den magiska kulan. Vi har plastat in boken och vill att den fraktas i en blå plastmapp till och från skolan för att den ska hållas så hel och ren som möjligt.Läseboken finns i tre nivåer. Den gröna C-boken har mycket text och den använder vi som högläsningsbok. Vi förutspår vad som kommer att hända i kapitlet med hjälp av vår spågumma (som också har en magisk kula). Jag läser ett kapitel ur läseboken och vi samtalar kring ord och fraser som låter annorlunda, om känslor och vad som hänt i berättelsen. Kanske någon i klassen varit med om något liknande?

Den röda B-boken har ganska mycket text också. Den är för de som knäckt läskoden och läser med ganska bra flyt.

Några barn har fått ta den röda boken fast flytet ännu inte riktigt är där. Då är det extra viktigt att de får stöttning och kanske till att börja med tränar in en sida tills det blir bra flyt. De andra sidorna kan läsas tillsammans, mer som högläsning.

Den blå A-boken är för nybörjarläsaren. Här dyker många ordbilder upp som vi känner igen. Det är mycket bilder och lite text, men textmassan kommer att öka vartefter.

Innan läxan skickas hem har vi i skolan tränat att läsa texten tre gånger. Nu i början kanske barnen lär sig texten utantill. Det är ändå bra att lästräna hemma minst tre gånger tillsammans under veckan som går och samtala om innehållet och bilderna. Läs mer om hur vi tränar läxan i skolan här

Det är viktigt att lässtunderna blir positiva och mysiga. 

De senaste dagarna har vi kört igång med vårt bokstavsarbete och bokstaven O. Lite klurigt var det att skriva och forma O åt rätt håll. I vår interaktiva bok har vi övat på att spåra O, lyssna efter O i olika ord och bygga meningar med hjälp av ordbilder. Läs mer om vårt bokstavsarbete här.


Jag-boken har eleverna fått skapa fritt utifrån våra muntliga lära känna-övningar i ring. Den handlar om olika favoriter som barnen har, t.ex. frukt, sport, djur, figur, var de bor och olika aktiviteter de gillar att göra i solen eller när de kommer hem från skolan. Eleverna har fått skriva enkla meningar med eller utan hjälp och tränat på att läsa upp böckerna för mig och varandra. Jag-boken är nu hemskickad för att läsas upp hemma. Läs mer om den muntliga lära känna-övningen här.

Många enkla bilder på tavlan för att alla ska förstå.
I musiken har vi sjungit Mors lilla Olle och Majas alfabetssång Ormbunken med egna påhittade rörelser till. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar