fredag 29 januari 2016

Mobilanvändande

Har varit en del diskussioner kring appen Periscope och hur eleverna använder sina mobiler i skolan.
Delar här två artiklar av Sara Bruun, som tar upp hur man kan ta upp mobilanvändande med både elever och föräldrar. 
"Den som blir smygfilmad blir självklart väldigt upprörd, men personligen tror jag det är viktigt att inte hamna i förbudsfällan. Vi har ingen chans mot dagens teknik och kommer inte kunna förbjuda det."
"Samtalet förälder - barn/ungdom tror jag är den enda framkomliga vägen. Att diskutera kring fördelar och nackdelar med vad som faktiskt kan hända./.../I skolan tror jag att vi behöver lyfta dessa nya trender inte bara i klassrummet utan även på föräldramöten. Här nedan kommer ett förslag till hur man kan arbeta med detta på föräldramöten:"
"Jag tror att det är väldigt viktigt att inte ropa förbud i dessa frågor. Tänk efter själv: När dina egna föräldrar förbjöd dig något vad gjorde du då?!"
Håller med i så mycket av det här. Vi får lov att hänga med i tiden, vad som händer och vad våra ungdomar gör på nätet. Ett förbud är ingen lösning. Vi vuxna får också hänga där och vara delaktiga i våra ungdomars vardag.
Däremot tycker jag det är bra att uppmuntra eleverna att röra på sig på rasterna, ordna bra rastaktiviteter och ge eleverna positiva alternativ att umgås med kompisar IRL. 

torsdag 21 januari 2016

Samarbete och kommunikation i fokus

Så roligt att träffa alla underbara ettor igen efter jullovet! I SO:n har vi pratat, skrivit och ritat om året som varit, om fina minnen, vad vi är mest stolta över, våra favoritböcker m.m. Eleverna har också skrivit om vad de vill lära sig eller bli bättre på under 2016.

Mitt skolår är hämtad från Årskurs 1-3 Tips och idéer

Skolans aktuella värdegrundsmål handlar om att kunna samarbeta med vem som helst och jag tycker det är ett perfekt tillfälle att fokusera extra mycket på samarbete och kommunikation.

Innan jullovet tränade vi på att skriva berättelser med tydlig handling, det vill säga början, problem, lösning och slut. Eleverna har nu parvis börjat träna på att ge varandra kamratrespons på de texter de skrivit. I början är det viktigt för eleverna att förstå hur man ger respons. Jag har försökt lotsa och modella hur eleverna kan göra och säga. De har läst upp sina sagor för varandra och sedan har vi kollat av i en checklista om stor bokstav och punkt, mellanrum mellan orden, läslig handstil, inledning, handling och avslutning finns med. Slutligen har de fått ge varandra två stjärnor för något som var bra och en önskan eller idé till något som kan utvecklas.
Att få tillfällen för genomgång med några elever i taget och ge återkoppling är väldigt givande. Det blir lärorikt eftersom många först då förstår något viktigt, t.ex. att man inte ska blanda stora och små bokstäver inuti meningarna. 

För att fortsätta träna på samarbete och att skriva berättelser med tydlig handling har eleverna parvis påbörjat ett nytt skrivarbete. Till skillnad från höstens skrivprojekt hoppade vi över steget att först skriva en planering i ett skrivschema. Jag gjorde istället små böcker bestående av fyra sidor och högst upp på varje sida skrev jag små påminnelser om vad som ska finnas med i berättelsen. Eleverna fick först prata ihop sig med varandra om vad berättelsen skulle handla om och sedan rita och skriva tillsammans, men i varsin bok. För många blev det lättare och roligare att göra så här.Vårterminens nyhet i åk 1 är Sagotronen, en magisk fåtölj, där man kan få sitta och läsa upp sin egen saga eller berättelse. Det blir både lite spännande och speciellt att våga läsa när alla kompisar sitter blickstilla och lyssnar på mattan runt omkring. Ett steg i riktning mot att våga uttrycka sin åsikt och stå för den. Här tränar vi också på samarbete, att träna på att lyssna och visa respekt när någon annan har ordet. 


Inspiration till Sagotronen har jag hämtat från Catharina Tjernbergs bok Framgångsrik läs- och skrivundervisning. Catharina har i sin forskning kommit fram till att den muntliga framställningen är något som tidigt behöver introduceras i undervisningen.

Än en gång har vi repeterat alla bokstäver vi lärt oss under höstterminen. Vi har upptäckt att många bokstäver har gemensamma former och kan delas in i olika grupper, som kallas motsolarraka medsolarhöga bokstäver eller diagonala bokstäver. Här nedan är de bokstäver vi hittills har gått igenom. Bokstaven S visade sig vara den bokstav som ger mest utmaning motoriskt med sina snirkliga svängar åt olika håll. S som vi lärde oss skriva redan i början av åk 1!Avslutningsvis vill jag bjuda på några fina bilder från vårt lilla bildprojekt om älgen och bokstaven Ää, som vi arbetat med den senaste veckan. Eleverna fick följa en instruktion som jag berättade om, ritade och skrev på tavlan. Det visade sig att flera elever redan var bekanta med begreppet instruktion. Många elever berättade att de följer instruktioner när de bygger med lego. Vi kom fram till att instruktioner är bra till ganska mycket som man ska laga eller bygga. I kokböcker finns det recept som också är en form av instruktion.
En rolig samarbetsövning blev det, även om några tyckte den var i kittligaste laget! Titta på bilderna så förstår ni varför!


Här nedan kan ni läsa mer om hur vi arbetat med cirkelmodellen kring berättelseskrivande:

torsdag 7 januari 2016

Tankar inför vt 2016 Sv/So åk 1

Har haft en del tankar om hur jag vill fortsätta arbetet i Sv/So i min åk 1. Nu tror och hoppas jag vi kommer att komma in i en bra arbetsrutin från början och min ambition är att sitta med eleverna i små grupper mer än tidigare. Så här nedan kan ni se hur min terminsplanering ut just nu, men den kan komma att ändras.

Höstens skrivprojekt kan ni läsa mer om genom att klicka här

Svenska 

 • Fortsätta med våra skrivna berättelser, att i små grupper läsa för varandra och ge respons (jag vägleder och visar checklista). 
 • Läsa små alfabetsböcker för varandra. 
 • Introducera sagotronen, att de som vill och vågar får sitta på en stol (sagotron) och berätta en saga utifrån ett fantasikort.
 • Fortsätta med brevskrivandet till ugglan.
 • Fortsätta med våra lässtrategier i alla texter vi arbetar med.
 • Arbeta utifrån cirkelmodellen med beskrivande texter om djur. Börja med att beskriva ett gosedjur, som eleverna får ta med sig.
 • Repetition av de bokstäver vi gått igenom under hösten. Träna på ljuden och att forma dem rätt.
 • Fortsätta med alfabets- och ordbildsträning.
 • Diagnos efter var fjärde bokstav.
 • Introducera roliga kort. Eleverna får skriva av ett kort med en rolig text och rita det som står.
 • Fortsätta med mentorssamtal efter skoltid med ett rullande schema där jag kollar av vad eleverna kan.
Måndag: Jag kommer att ha en grupp med två-tre elever i taget vid mitt runda bord i klassrummet. Vi läser och jag eller kompisar ger återkoppling på deras arbeten. Övriga barn får arbeta med att repetera bokstäver och sedan välja på att skriva brev/sagor, roliga kort, extrabok, Bonusbok, läsa, övningar på dator.

Tisdag: Jag lyssnar när eleverna läser upp sin läsläxa, Den magiska kulan, med en grupp i taget och övriga arbetar i arbetsboken. 

Onsdag: Gå igenom ny läsläxa i Den magiska kulan, så som vi brukar göra (läs mer om min läsrutin genom att klicka här). Introducera sagotronen. Starta vårt arbete om faktatexter om djur. Gemensamt skrivande om vad eleverna gjort på naturskolan.

Torsdag: Genomgång av ny bokstav. Bokstavsschema. Under tiden eleverna arbetar kommer jag att ha en grupp med två-tre elever i taget vid mitt runda bord i klassrummet. Vi läser och jag eller kompisar ger återkoppling på deras arbeten.

Fredag: Eleverna gör klart olika arbeten, planerar nästa vecka och ser på Fem myror eller Livet i Bokstavslandet.


So

 • Fortsätta med vårt värdegrundsarbete som är övergripande för hela skolan.
 • Fortsätta med bra kompis-tema. Ugglan och kompisproblemet. Högläsa Sandvargen.
 • Fortsätta med att uppmärksamma olika högtider och varför vi firar dem.
 • Årstider, månader, dagar, sånger som hör till.
 • Livet förr och nu. Högläsning av Astrid Lindgrens berättelser och sånger. Göra jämförelser. Titta på några avsnitt från julkalendern. Barnens århundrade - UR.
 • Vårt samhälle - prata om vad ett samhälle är och olika yrken. Grupparbete.