tisdag 17 november 2015

En distansföreläsning om språkutvecklande arbetssätt


Idag har jag haft min första föreläsning på distans med finlandssvenska lärare i Vasa. Väldigt spännande och lärorikt att testa verktyget Adobe Connect (efter en del tekniska svårigheter från min sida, hihi...)

Jag lovade att dela min presentation här. Finland ligger mig så varmt om hjärtat, eftersom jag kommer därifrån. Vi har mycket att lära av varandra.

Förutom att jag delgav mitt språkutvecklande arbete diskuterade vi kamratrespons, specialundervisning, läsläror, inspirerande texter, arbetssätt, ödehus, resande nallar, ordlistor m.m. En hälsning till Natur och Kultur är att vi behöver en bra magisk ordlista, som är lätt att slå upp i och där alla svåra ord från ABC-klubben finns med!

Med hopp om fortsatt nordiskt samarbete!

/Marika

onsdag 11 november 2015

Så här går vi igenom ny läsläxa i åk 1

Vid genomgång av ny läsläxa i åk 1 är målet att eleverna ska få en uppfattning om vad texten handlar om. Intresset väcks och ordavkodningen blir lättare. I arbetet med ett nytt kapitel i ABC-klubbens material, Den magiska kulan, startar vi alltid genom att jag läser högt ur den gröna C-boken, som har mest text, med hjälp av de olika lässtrategierna: att förutspå, uppmärksamma nya ord, ställa frågor och sammanfatta texten. De mysiga läsfixardockorna: Spågumman, Detektiven, Frågeapan och Cowboyen, uppskattas bland de yngre eleverna! 

Läsfixarna

Läsfixarna och texterna öppnar upp för samtal. Vi pratar om hur huvudpersonerna Asta, Bea och Cesar känner sig, varför de gjorde så o.s.v. Eleverna känner igen sig i mycket av det som händer i berättelsen och kan relatera till sina egna upplevelser eller problem. Vi får många bra diskussioner i klassen och eleverna lockas till att göra fina textkopplingar.

Jag vill förbereda eleverna så långt det går på den text de ska få hem i läxa. I största möjliga mån vill jag få läxläsningen att fungera smidigt även hemma. Vi läser texten flera gånger om på olika sätt. Bra förberedelser har en god effekt.

Några har ställt frågan hur vi gör när vi har läsläxgenomgång, så jag tänkte berätta lite om det. Framför allt gäller det här för de som har A - eller B-läsebok.

Idéerna är hämtade från Pauline Gibbons bok Stärk språket stärk lärandet.
  
1) Eleverna får fyra stycken frågor som handlar om texten. Jag läser texten högt (eleverna följer med i texten med sitt finger) och när vi kommer till svaret på en fråga tränar vi på att svara med hel mening.

2) Vi läser texten en gång till. Denna gång är det som en så kallad "eko-övning". Jag säger en mening eller några ord och eleverna härmar. Eleverna följer med i texten med sitt finger hela tiden.

3) Tredje gången skuggläser vi texten tillsammans, men det är mitt lugna tempo eleverna ska följa.

Den kommande veckan har vi i ettan paus från läsläxa i Den magiska kulan. Vi börjar inte med något nytt kapitel. Så är det var femte vecka när vi har repetition av de bokstäver vi gått igenom hittills.

Ettorna har ändå fått hem en annan läsläxa för jag känner att det just nu är viktigt att vi håller i med lästräningen. Det är lite olika vad de har fått i läxa. Några har fått hem en annan bok att läsa i, några har fått Den magiska kulan för att repetera tidigare kapitel (eftersom de precis bytt från A till B-läsebok) och några har fått ett papper med korta ord att träna på. 

Eftersom eleverna har gjort så stora framsteg både med att läsa, skriva och arbeta flitigt fick de igår ett litet ABC-klubben-märke att fästa på t.ex. sin skolväska. ABC-badges finns att beställa gratis genom att man mailar abc-klubben@nok.se.