torsdag 20 februari 2014

Välkommen till föreläsning

För dig som arbetar i förskoleklass - åk 3:

Välkommen till en (kostnadsfri) fortbildningskväll fylld av tips och inspiration till din undervisning i svenska!

Klicka här för att anmäla dig och läsa mer!fredag 14 februari 2014

Stenåldersläsning

Idag fick jag chansen att besöka åk 3 och se hur de testade på att använda sig av lässtrategierna i sitt arbete om stenåldern. De här eleverna är bekanta med läsfixarna sedan länge och det märks!

1. Gemensamt samtal om vad texten kan komma att handla om utifrån bild och rubrik.

En bild på en familjegrav från stenåldern fångade intresset hos barnen. Här nedan är ett exempel på vilka förutsägelser en av eleverna skrev och vilka frågor hon hade.


Spågumman: "Jag tror att de begraver någon som har dött i familjen eller att de begraver en hel släkt på samma ställe."

Reportern: "Varför lyser det men man ser inte någon eld? Varför ha de lagt alla (lik) på samma ställe?"

I klassen har de en bra ordbank där de samlar nya ord och begrepp om stenåldern:Detektiven: Vilka nya begrepp har du hittat som du inte förstår? Om detta kapitel skrev en elev "Gånggrift, bärnsten, gravgåvor".


Slutligen beskrev eleverna vad de lärt sig och vilka bilder som de fått i huvudet. En väldigt givande lektion! Alltid trevligt att få komma på besök, det är så lärorikt. Inspirerande att vi tillsammans kan fundera över hur vi utvecklar metoden vidare, till exempel att sammanfattningen och bilden dokumenteras på ett enskilt papper.

Extra roligt att höra att SVT:s julkalender om familjen Hedenhös rotat sig även i en ny generation av barn. Stenåldersserien var en av mina favoriter då jag var liten och precis hade lärt mig att läsa.

Läs även min text om scaffolding som berör samma metod kring att arbeta med faktatexter. 

Scaffolding

Under hela höstterminen har vi i åk 2 tränat oss på att ta hjälp av olika lässtrategier för att lättare förstå olika texter, både skönlitterära texter, faktatexter, artiklar, sånger, sagor mm. Vi har till en början tränat på en eller två lässtrategier i taget för att bli säkra på hur vi ska använda dem.

Tidigare har jag berättat om hur vi startade upp arbetet med Stjärnläsare i SO kring vårt arbete om världen. Vi tog hjälp av läsfixarna för att lättare förstå texten. Till en början gjorde vi allt gemensamt och vi läste en text som jag visade på smartboarden.

Den andra gången läste vi om Europa och då fick barnen egna texter att läsa, men vi tog ändå samtalet och skrivandet gemensamt.

Till det tredje undervisningstillfället fick eleverna önska en världsdel att arbeta med och delades därefter in i grupper. Denna gång fick de hjälpas åt tillsammans att läsa, skriva och samtala. Efter avslutat arbete delgav vi varandra vad vi lärt oss om de olika världsdelarna. Det känns som vi är på god väg att bli stjärnläsare, att kunna använda oss av alla lässtrategier på egen hand.

Barbro Westlund beskriver scaffolding (stödstrukturer, byggnadsställningar) i sin bok Att undervisa i läsförståelse (s. 23):


"Scaffolding påminner mycket om Vygotskijs tankar om betydelsen av imitation. Begreppet scaffolding innebär att läraren ger eleverna mycket stöd i början av inlärningsprocessen och att detta stöd avtar efter hand som eleven klarar allt mer på egen hand.  I undervisningssammanhang syftar man oftast på den hjälp eleverna får av läraren eller av mer kunniga kamrater men även grupper eller andra samarbetsformer kan fungera som stödstrukturer för eleverna."

Vår detektivtavla med nya ord
samlade från veckan som gått.

söndag 9 februari 2014

Mina digitala verktyg i undervisningen

Här är en presentation i Prezi där jag beskriver hur jag arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.

Min DS -badge!

Nu är jag klar och godkänd i digitala skollyftet. Jippiii!


Min DS-Badge
Känner mig stolt över fin feedback, som jag fått av Annelie S:

"När jag läser din "digiskolresa" så känner jag att du har nått de mål du satte upp. Du har skapat i de digitala verktygen i tex Thinglink,Google Tour Builder och Videoscribe. 
Du har delat med dig av ditt fina arbete med Koalan och lässtrategifilmer både på Facebook och Google +.
Du har utvecklat egna idéer inom digitala verktygen och delade med 
                                     dig av det på din skola;

"Thinglink var ett bra verktyg på flera olika sätt när jag tänkte efter... som tankekarta till exempel! När min kollega, som undervisar i åk 5, rådfrågade mig om hur man på ett roligt sätt kan piffa upp elevernas egna resebloggar om Europa blev mitt svar givetvis: Thinglink."
Din ansökan vilar på de tre benen så jag vill gärna ge dig din badge :)
Härligt jobbat Marika"

lördag 8 februari 2014

Min #Digiskolresa - från värdegrund till boksamtal

Fick en kort pratstund med Anna Kaya på Skolforum i höstas där hon stod och gjorde reklam för Digitala skollyftet. Det var först när jag kom hem, läste mer om #digiskol och insåg att jag själv satte gränserna för hur mitt digitala skollyft skulle se ut, som jag verkligen nappade och anmälde mig.


Digitala skollyftet vilar på tre ben;

1. Använda digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande. (Digitala färdigheter)

2. Lära av varandra i det utvidgade kollegiet. (Sharing is caring)

3. Använda sina färdigheter på ett sätt som gynnar utvecklingen av sin roll i skolan. (Skolutveckling)

De tankar jag fick i början om vilka mål jag skulle ha handlade tills största delen om att utveckla mig inom olika digitala verktyg, lässtrategier och värdegrundsarbete i min åk 2.

  • I min kommun driver jag tillsammans med några fler förstelärare och läsutvecklare ett projekt som vi kallar Språk i alla ämnen för alla elever. Här fokuserar vi mycket på lässtrategier. Vi har en gemensam blogg där vi skriver om hur det går med arbetet på våra respektive skolor.
  • Ville fortsätta samtalen kring värdegrund i min åk 2 och ville gärna utveckla det på ett språklyftande sätt och med hjälp av digitala verktyg. 
  • Klassen har en koala-nallebjörn som vi skickat ut på resa till olika klasser i Sverige. Jag hade som mål att på något sätt göra en karta och rita ut på den vart den tar vägen, digitalt förstås. Koalan bär också ett viktigt budskap med sig, i form av en konfliktlösningsmetod, som den lär ut på sin färd.
  • En adventskalender var jag också sugen på att göra. Kanske via programmet Thinglink. Fick tips ifrån Camilla Askebäcks Livets glada pussel-blogg.
När jag började luska lite mer om hur man gjorde en Thinglink, så upptäckte jag att det inte alls var så svårt. Fick en idé om att kombinera med värdegrundsarbetet och att eleverna skulle få göra egna positiva uppdragskort till 14 av luckorna i adventskalendern. Det var de dagar som det var skoldagar kvar i december innan terminsavslutningen. Till de 10 övriga luckorna tänkte jag ha roliga youtube-länkar med bl.a. julfilmer, julsånger osv. Förslag på länkar fanns samlade i ett dokument där flera kollegor ute i landet fyllde på och även jag kunde bidra lite grann.Adventskalendern blev ett bra redskap i vårt värdegrundsarbete. Vi skrev upp de dagliga positiva uppdragen på tavlan i klassrummet och genom samtal gav eleverna tips till varandra på hur man skulle kunna göra för att genomföra uppdragen.

Thinglink var ett bra verktyg på flera olika sätt när jag tänkte efter... som tankekarta till exempel! När min kollega, som undervisar i åk 5, rådfrågade mig om hur man på ett roligt sätt kan piffa upp elevernas egna resebloggar om Europa blev mitt svar givetvis: Thinglink. Vi hjälptes åt att utveckla idén och en påhittad figur på resa i Europa fick presenteras i bloggen genom tankekartan. Mer kan du läsa här.

Det här med lässtrategier då, kunde jag ha hjälp av digitala verktyg även här? Hade under hösten arbetat dagligen med lässtrategier i klassen. Eleverna förbereddes grundligt på läsläxorna innan de skickades hem och det genom att vi hade gemensamma boksamtal. Jag provade mig fram genom att några av eleverna fick ha datorer och skriva ner ord under boksamtalet. Kände mig inte helt nöjd, även om det gav otroligt mycket att få ta del av barnens tankar och att en del av barnen blev speciellt aktiverade med hjälp av datorerna. Jag ville få med alla på tåget.

Tankevurpan stannade alltså inte där utan det blev en vad ska man säga...saltomortal? Jag bestämde mig för att göra egna boksamtalsfilmer med hjälp av appen Videoscribe, lägga på röster och musik med appen iMovie, publicera på youtube och länka till fimerna via en Thinglink.

Här hade jag turen att få mycket stöd via fb och twitter genom Ulrica Elisson, Anna Kaya och många fler. På hemmaplan hade jag hjälp av mina barn. Barn kan ju mer än oss vuxna många gånger! Mina två yngsta barn fick vara med och prata in röster på filmerna och min äldsta son var tekniker. Till slut blev min stora son lite trött på mig ("orkaaa...") , och sa att nu får mamma faktiskt klara sig själv. Och det gjorde jag till slut. Hurra. :)Efter testkörning i min klass fick jag sänka bakgrundsmusiken för att rösterna skulle bli riktigt tydliga. Det gav upphov till att det blev ett något störande sus i bakgrunden. Det här är något jag har att förbättra i mitt fortsatta arbete med filmer.

Responsen från eleverna var i alla fall entydigt positiv, det är roligt och intressant att få se filmsnuttar under boksamtalet och man förstår bättre vad det handlar om. Själv tycker jag att jag nu har lättare att fånga eleverna med hjälp av filmerna. Deras värdefulla tankar får jag ta del av mer och mer och det är främst det jag värdesätter, att eleverna utvecklas och jag får vara en del av det!

Tack vare twitter och fb-grupperna En läsande klass och ABC-klubben kunde jag nå ut med mina boksamtalsfilmer via min blogg. Under en vecka hade jag över 2300 sidvisningar på inlägget. Så magiskt och häftigt att upptäcka hur stort det utvidgade kollegiet är!Vid sidan av utvecklandet av Thinglink har jag med tips från twitter och Lars Lingman börjat använda mig av Google Tour Builder. Nu kan vi i åk 2 följa vår Koalas resa genom Sverige när den besöker olika klasser och lär ut hur man kan använda sig av Koalametoden, en konfliktlösningsmetod (Sluta! Strunta! Gå!). Koalan har självklart även fått en egen sida på vår klassblogg.

Det är spännande att använda sig av Google Earth tillsammans med eleverna, att kunna zooma sig ner i marknivå och titta hur olika skolor ser ut i Sverige. Eleverna får en förståelse för hur jorden ser ut och hur litet vårt land Sverige är i jämförelse. Ett verktyg som jag absolut kommer att fortsätta använda.

Sammanfattningsvis tittar jag tillbaka på det digitala skollyftets tre ben för att se om jag fått med allt till min ansökan om en Badge.

1. Använda digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande.

Kommunikation; Använt mig av olika fb-grupper samt twitter för att kommunicera med andra kring de frågor jag haft. Det digitala verktyget Thinglink är i sig ett redskap i kommunikation.

Lärande; Diskussioner kring hur digitala verktyg fungerar, och hur man gör det tydligt och fångar eleverna på ett betydelsefullt pedagogiskt sätt med sikte mot målen i Lgr 11, tex. i svenska och SO för åk 2.

Skapande; Skapat en digital adventskalender, en tankekarta och ett boksamtalsprogram via programmet Thinglink. Skapat filmer i Videoscribe och iMovie, som jag publicerat på youtube. Skapat koalans resa via Google Tour Builder.

2. Lära av varandra i det utvidgade kollegiet.

Diskuterat på twitter och i olika fb-grupper kring digitala verktygs användning samt för-, och nackdelar om de olika. Läst blogginlägg från Digitala skollyftets blogghubb och bidragit med egna inlägg. Jag har delat med mig av mitt arbete i fb-grupperna En läsande klass och ABC-klubben och känt att jag fått mycket tillbaka både vad gäller digitala verktyg och lässtrategier.

3. Använda sina färdigheter på ett sätt som gynnar utvecklingen av sin roll i skolan.

Tips och inspiration har gjort att jag nu tagit mina första steg i att göra filmer och publicera på youtube. Boksamtalsfilmerna har jag nytta av flera gånger i veckan tillsammans med eleverna. Jag lockar dem till att reflektera, våga uttrycka sina egen åsikter, tankar och koppla till egna erfarenheter. Det är också roligt att delge kollegor på min egen skola och andra skolor ute i landet hur jag arbetar och att det kan vara en hjälp för dem att våga använda sig av digitala verktyg för att nå målen.


//Marika

torsdag 6 februari 2014

Kamratrespons

I onsdags testade vi kamratrespons. Eleverna delades in i par och fick läsa läsläxan för varandra. De skulle sedan ge positiv respons, beröm, till kompisen i form av två meningar. De skrev meningarna på en lapp med två stjärnor. De skulle också ge ett tips eller idé på vad kompisen ska tänka på att förbättra till nästa gång.

Innan samtalade vi om hur man ger bra tips till varandra, att man är trevlig och ger tipsen på ett bra sätt, så att ingen blir ledsen. Vi gav förslag på hur beröm eller tips kan se ut:

  • Du läser lugnt och med tydlig röst.
  • Du läser korta ord med flyt.
  • Du ljudar längre ord.
  • Du pausar vid punkt.
  • Du gör en kort paus vid kommatecken.
  • Du läser det mesta av texten med flyt.
Att få respons från andra är en ovärderlig hjälp när eleverna tränar på att läsa eller skriva. Respons kan öppna deras ögon för det de inte ser, både starka och svaga sidor. Det kan också bidra till ansvarstagande, självvärdering och öka förmågan att reflektera över det egna lärandet.Lappen med två stjärnor och en idé klistrade vi in där det fanns plats längst bak i läxboken.

De konkreta tipsen har jag fått av Cecilia Seiman. Hon delade med sig av fler, men vi valde att börja med några få. Tack Cecilia!

söndag 2 februari 2014

Förutspå och skriva på dator i F-klass


Under några fredagar har jag fått låna en grupp med 14 förskoleklassbarn i taget. Tidigare har jag berättat om hur vi läste ur Lyckostjärnans inledande kapitel, som vi gemensamt samtalade om och använde oss av olika lässtrategier.

http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Forskoleklass/Svenska/ABC-klubben/?c=7
Till varje kapitel i Lyckostjärnan finns det en samtalsbild i A3-format, som man kan arbeta med på ett språkutvecklande sätt. Bilderna kan man även kan få tillgång till digitalt och visa på smartboard. 

Denna gång ville jag även introducera ASL, att skriva sig till läsning via datorn. Vi inledde tillsammans med läsfixaren cowboyen att sammanfatta vad vi läst och samtalat om förra gången utifrån det första kapitlet. 

Under de senaste veckorna har förskoleklassen arbetat en del med att förutspå vad böcker kommer att handla om. Jag berättade att de skulle få förutspå med hjälp av spågumman även idag.

Jag visade min film om spågumman. 


Sedan lade jag ut alla samtalsbilder på golvet och berättade att de skulle få hitta på vad de andra kapitlen i Lyckostjärnan kommer att handla om. De skulle få både rita bild och skriva på dator. Jag berättade att man kan spökskriva (låtsasskriva) om man inte vet hur ord stavas eller hur alla bokstäver låter. Många tyckte det lät spännande att få testa att spökskriva.

Efter indelning i par fick barnen välja ut en samtalsbild och sätta sig vid ett bord där det fanns en dator, två ritpapper och färgpennor.

Arbetsordning:
1. Samtala om bilden. Vad kommer att hända först, mitten och sist i berättelsen?
2. Börja att rita på en egen bild (ett tecken till mig att de samtalat färdigt).
3. Skriva en text på dator.
4. Fortsätta rita på sin bild (ett tecken till mig att de skrivit klart).
5. Berätta för mig vad de skrivit och jag "översätter" eller renskriver texten under deras egen text.


När alla hade ritat och skrivit klart och jag hade skrivit ut deras texter samlades vi på mattan igen. 
Alla förskoleklassbarn fick berätta om sina bilder. Sedan läste jag upp deras texter. De tyckte det var väldigt roligt att höra hur spökskriften lät, men de var också stolta över att höra att deras egen påhittade berättelse kunde återförmedlas via "översättningen", bokstäverna på papperet.

Tanken är nu att deras texter kommer att läsas upp i samband med att "deras" kapitel inleds i Lyckostjärnan så att de sedan kan jämföra om någon av förutsägelserna slagit in. Jag tror att det kan vara ett sätt att väcka nyfikenhet inför varje kapitel.

Några egna reflektioner efter att ha varit i förskoleklass är att de är väldigt sugna på att prata och samtala. Det är verkligen underbart! När jag kommer som ny pedagog i gruppen får jag tänka på att vara väldigt tydlig med vad vi ska göra för att strukturen i arbetet ska hållas. Det är spännande att prova att arbeta med olika åldrar! Läsfixardockorna blev väldigt uppskattade som ni säkert förstår. 

www.nok.se/lasfixarna
Avslutar med en härlig film som Marie Trapp på Råby skola har gjort: Läsfixarna i förskoleklassen