söndag 28 oktober 2018

Barnboksveckan 12 - 16 novemberÅrets internationella barnboksvecka genomförs v 46, 12-16 november 2018. Vår nationella läsdag infinner sig samma vecka, torsdagen den 15 november. 

Det är trevligt om man uppmärksammar läsningen mer än vanligt en vecka per år och gör det lite extra festligt! Här nedan kommer olika förslag:


 • Inled veckan med en hemlig besökare, kanske en författare eller en eller flera vuxna som klätt ut sig till olika barnboksfigurer. 
 • Klasserna får en present i form av en högläsningsbok. 
 • Läs om en författare och skriv sedan ett gemensamt brev till författaren.
 • Be eleverna ta med sin favoritbok och högläs minst två minuter ur varje bok. 
 • Beställ en boklåda från biblioteket med ett speciellt tema.
 • Gör trevliga bokrecensioner antingen digitalt, som en film, eller en fin bok. 
 • Stimulera läsintresset med boktips från elever och pedagoger. Bokrecensioner kan sättas upp på synligt ställe. 
 • Dramatisera en text. Ett bra sätt att träna på samma text flera gånger!
 • Träna att läsa med inlevelse. 
 • Skapa mysiga läsmiljöer där eleverna kan sitta och lyssna till eller läsa en bok. 
 • Locka till läsning genom att ställa upp böckerna så framsidan syns.
 • Högläsning och gemensamt samtal före, under och efter läsningen ökar läsförståelsen kring texten. 
 • Sammanfatta det ni läst med bilder, ordna dem kronologiskt. 
 • Red ut svåra ord i böckerna med ordtavlor eller femfältare där eleverna exempelvis skriver en synonym, en mening, ritar bild osv. om ordet. 
 • Använd er av en läslogg som ett stöd vid textsamtalet. 
 • Gör en läslogg digitalt (exempelvis Google formulär), som eleverna kan skriva i när de läser hemma.
 • Jämför karaktärer i böckerna i ett Venn-diagram. 
 • Gör ett läsbingo som eleverna genomför under barnboksveckan i skolan. 
 • Skapa fina bokmärken.
 • Träna handalfabetet. 
 • Pausa i skolarbetet med en massagesaga, ritsaga, sång eller dans som hör ihop med det ni läser. 
 • Parläsning eller gruppläsning gör läsningen roligare. "Hela skolan läser", dvs alla kan läsa samtidigt under en speciell tid varje dag.
 • Äldre elever kan läsa favoritböcker för yngre elever. Perfekt fadderaktivitet!I Livet i Bokstavslandets läromedelsskatt finns det många användbara texter, språkövningar och kopieringsunderlag, som kan användas till barnboksveckan: 

 • Dramatisera Ulf Starks läsebokstexter, som till stor del är skrivna i dialogform
 • Ulf Starks författarporträtt
 • Ordtavla och femfältare för att reda ut ords betydelse
 • Berättelsekartor och planeringstabeller
 • VÖL-tabell och Venn-diagram
 • Checklista för inlevelse i läsningen
 • Läsloggar för berättande och beskrivande texter
 • Tips på ordval i berättelsen och fina sagopapper att skriva på
 • Lättlästa faktatexter om djur och världsdelar
 • Bokrecension
 • Massagesaga
 • Bokmärken
 • Handalfabetet
 • Lärarwebben 
 • Kostnadsfri webbapp där eleverna kan lyssna, arbeta med ordförståelse och läsförståelse

I det digitala Stjärnsvenskabiblioteket finns det böcker där eleverna både kan läsa, lyssna, skriva egen text till bilderna eller rita egna bilder till texterna. Det mest fantastiska är att böckerna också går att skriva ut! I webbappen finns det läsförståelseövningar till varje bok.

Önskar er en härlig barnboksvecka!

Hälsningar Marika


Här nedan har jag skrivit ner flera förslag i en Padlet efter att mina kollegor gett input. 

Gjord med Padlet

Läs mer

Sjärnsvenskabiblioteket - läs mer och testa med ett två veckors utvärderingsabonnemang!

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Min egen facebook-sida Educreation by M.E Läs- och Skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum.

onsdag 17 oktober 2018

Övningar inför FN-dagen

Poetiska miljöbeskrivningar 

En övning som passar fint inför FN-dagen. Kanske kan göras i faddergrupper mellan olika åldrar på skolan?

Eleverna ökar sin förståelse för hur barn har det i andra delar av världen. De får träna på att beskriva en bild och föreställa sig hur det känns att bo där. De får också träna på att samarbeta och säga sin åsikt.

Förbered med att ta fram bildspel Sovrum i världen, lugn bakgrundsmusik, utskrifter av bilder på de olika sovrummen, papper och pennor. 1. Visa bildspelet Sovrum i världen, som handlar om barns sovrum i olika delar av världen.
  Ha gärna någon fin bakgrundsmusik till. 
 2. Eleverna får sedan välja ett rum att beskriva med hjälp av startmeningar och bilder på tavlan.
  Jag såg...
  Jag hörde...
  Jag kände lukten av...
  Det var...
 3. När eleverna skrivit klart får de läsa upp sin beskrivning för en kompis, som sedan får gissa vilken bild texten handlar om. 
 4. Efteråt får de rita egna bilder till sina texter och samtala om vilka känslor och tankar som dykt upp under arbetet. 

Elevexempel på olika poetiska miljöbeskrivningar:

Jag såg stängsel som väggar och jord, grus som golv.
Jag hörde barn som skrek och vinden av sandstormar som flög förbi.
Jag kände lukten av mögel.
Det var varmt och rysligt. 

Jag såg väggar gjorda av jord och sten och smutsiga saker.
Jag hörde hus som rasade och bomber som smällde.
Jag kände lukten av ruttet trä, blöt jord, rök och eld.
Det var läskigt och kryp kröp runt. 

Jag såg hård mark, hårda väggar. 
Jag hörde bomberna och jag kunde inte skydda mig.
Jag kände lukten av eld. 
Det var inte skön mark, ingen madrass, ingen kudde, inget täcke.Värdegrundsfilmer
Är du nyfiken på att hälsa på i mitt klassrum, så kan du kika på de nya filmerna i Discovery Education Espresso. Där finns fyra filmer där mina elever och jag medverkar. Perfekt som utgångspunkt för reflektion och diskussion kring barnkonventionen tillsammans i klassen. 


Lgr 11:

Samhällsorienterande ämnen för årskurs 1-3
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Samhällsorienterande ämnen för årskurs 4-6
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Läs mer:Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Educreation by M.E. Läs- och Skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Välkommen!

Hälsningar Marika