onsdag 24 maj 2017

Föreläsningar om Livet i Bokstavslandet

Marika Nylund Eks foto.
Våren har varit fylld av LIV, bokstavligt talat! Fyra föreläsningar om Livet i Bokstavslandet har Marie Trapp och jag genomfört i Nyköping, Stockholm, Malmö och Göteborg. Det har varit spännande, pirrigt och väldigt utvecklande. Så roligt med alla möten med pedagoger, som lyssnat och kommit med bra synpunkter och frågor!

I Stockholm inledde Ulf Stark med att berätta om läseböckerna genom det senaste århundradet. Vi fick veta hur han tänkt kring figurerna i Livet i Bokstavslandets läsebok, vem han menar när han skriver om "Fröken är en skönhet" och kopplingar till hans egen barndom. Han framhöll att texten inte kan stå på egna ben utan behöver en duktig pedagog. Kunskapsskolan behöver bli en fantasiskola!

Marie Trapp och jag fortsatte föreläsningen med att berätta om den vetenskapliga forskningen och vår läroplan, som ligger till grund för Livet i Bokstavslandets arbetsbok och lärarhandledning. Vi delade med oss av våra tankar kring upplägget där vi skapat en balanserad läs- och skrivundervisning med hjälp av ett varierat språkutvecklande arbetssätt. Avslutningsvis delade vi med oss av några konkreta exempel från klassrummet.

Föreläsningen i Stockholm spelades in och kommer snart att finnas på Libers hemsida. Det finns planer på att vi fortsätter med flera inspirationsföreläsningar i höst, men ännu är inget bestämt.

Roligt att få detta fina betyg från en av åhörarna i Stockholm:

"Det som slår mig att jag genom åren mött flera läse- och arbetsböcker med tillhörande lärarhandledningar. Alla som sökt svaret på det vi önskar för våra elever. Efter kvällens inspirerande föreläsning om materialet "Livet i Bokstavslandet", som skrivits av bland andra en tidigare kollega, @lasoskrivundervisning och @rbytrapp (som bland annat skrev studiehandledningen till #enläsandeklass) känns det som att jag äntligen fått svaret. Längtar till nästa läsår!" 
- Nina Cronee @cooltmedkunskap

Marika Nylund Eks foto.Marika Nylund Eks foto.

Länktips:Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Cirkelmodellen kring instruerande text

Cirkelmodellen kring återberättande text

Olika texttyper i åk 2

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet. 

Marika Nylund Eks foto.

söndag 14 maj 2017

Språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik med Livet i BokstavslandetNu har vi kommit en bra bit på väg i det språkutvecklande arbetet med Livet i Bokstavslandet för åk 2. Här är några exempel:
  • Eleverna får diskutera och interagera kring Livet i Bokstavslandets texter. Ulf Starks underfundiga och humoristiska berättelser i A-delen av varje kapitel väcker läslust och engagemang. I de strukturerade samtalen använder vi oss av lässtrategierna före, under och efter läsningen.
  • Elevaktiviteten är hög när vi exempelvis använder oss av bildsekvensövningar och hjälps åt att sammanfatta en berättelse. I det digitala introt övar vi gemensamt på språklära och olika  läs- och skrivstrategier. Eleverna parläser och samarbetar kring övningar i arbetsboken eller i skrivandet av texter.
  • Genom Livet i Bokstavslandets material och genrepedagogikens cirkelmodell får eleverna rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva olika texttyper. 
  • Läsande och skrivande integreras tack vare att vi först läser den aktuella texttypen i B-delen av varje kapitel. Vi uppmärksammar textens specifika ordförråd och lär oss använda orden i de övningar vi gör genom cirkelmodellens fyra faser där eleverna slutligen skriver egna texter.
Under året har jag gett exempel från klassrummet hur vi gått till väga när vi tränat på att skriva beskrivande, berättande, instruerande och återberättande text.

Här finns ännu ett exempel:


Cirkelmodellen i brevskrivande
Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 7B, Brev, mejl och sms, i Livet i Bokstavslandets läsebok. I texten fanns många olika exempel på hur brev kan se ut och vi uppmärksammade textens uppbyggnad med exempelvis hälsningsord och avslutningsord. Samtalet gick vidare in på olika känslostämningar och hur de som skrivit breven kan ha känt sig. Vi har skrivit brev tidigare i klassen, så det blev en repetition och igenkänning för många av eleverna. 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Följande lektion fortsatte vi med parläsning av samma text efterföljt av arbete i arbetsboken där eleverna bland annat skulle svara på läsförståelsefrågor kring texten, ordna meningar från ett brev i rätt ordning och lära sig mer om hur man skriver ett brev. 


Fas 3: Skriva gemensam text
Gemensamt arbete följde där vi efter omröstning skrev ett brev till vår kära klassmaskot, ugglan Lilla Bo. Vi använde oss av Livet i Bokstavslandets digitala intro där vi tillsammans planerade och skrev texten på smartboard.
Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Eleverna planerade sedan sina egna brev med hjälp av stödord i arbetsboken. Några valde att skriva till Zlatan, sin mamma eller en kompis. Här nedan är ett exempel av en andraspråkselev, som skrev ett brev till sin fröken. När jag läser brevet och ser utvecklingen eleven gjort det senaste året blir jag lite rörd. 
Cirkelmodellen ger utmaningar för alla elever och gynnar även elever med svenska som andraspråk. Ser fram emot nästa läsår där vi kommer repetera och utveckla de texttyper vi lärt oss och dessutom prova på att skriva förklarande och argumenterande texter.


Länktips:

Olika texttyper i åk 2Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Just nu pågår en tävling där ni kan vinna en klassuppsättning arbetsböcker eller läseböcker.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet.