torsdag 28 november 2013

Våga utvecklas i skolan

Det finns några personer som betytt mycket för mig i min lärarroll. Den jag tänker på extra mycket idag är Leif Strandberg. Han föreläste en del åren 2008-2009 då jag ville ta ett kliv framåt i min lärarbana. Leif anknöt mycket till Vygotskijs tankar och jag har fortfarande med mig det idag.

Nu i utvecklingssamtalstider finns det bra punkter att ha med sig från Strandbergs bok Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner.

 • Tillsammans med en fiffig kompis kan eleven agera ett huvud högre, göra det han/hon inte kan - men kan tillsammans - det Vygotskij kallar utvecklingszon.
 • Mentorn är en av dessa fiffiga kompisar.
 • IUP är en språngbräda för utveckling.
 • En mentor tycker det är spännande, roligt och givande att samtala.
 • Var öppen för kreativa lösningar. Lärande kan ske överallt och på många olika sätt.
 • Vilka verktyg ska du använda för att kunna ta detta utvecklingssteg?
 • Var ska du vara?
 • Kan inte - Kan är syskon. 
 • När tre parter dansar tango (elev, förälder, mentor), kan se varandra i ögonen, reda ut missförstånd, finna fönuftiga lösningar som alla är med på. Först då kan eleven hämta näring ur utvecklingssamtalets sociala aktivitet.

Vad jag kan göra med assistans idag, kan jag göra själv imorgon.

Insikten kom att det där gäller ju faktiskt mig också. Jag har Leif Strandberg att tacka för han ingav mig lite extra mod på de där föreläsningarna. Genom de råd han gav har jag stärkts och vågat mer:
 • Sök upp spännande interaktioner.
 • Titta dig omkring och fråga dig vem som kan tänkas kunna det du vill kunna.
 • Våga fråga om du får vara med.
 • Involvera dig i interaktionerna.
 • Var inte passiv utan fråga det du behöver fråga om.
 • Lyssna på vad som sägs.
 • Säg hur du själv tänker.
 • Imitera konstruktiva problemlösningsmetoder.
 • Tillskriv din kompis kompetens.
 • Kräv av kamraten att göra detsamma.
 • Var generös och säg att andra är duktiga och hjälpsamma.
 • Bidra med det du har, är, kan, vet och känner.
 • Var öppen för andras bidrag.
 • Hjälp den andra i sitt lärande.
 • Det är rätt att begära hjälp av andra i sitt lärande.
Lgr 11 följer Vygotskij. Här är ett exempel:
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Det Digitala Skollyftet och det växande öppna utvidgade kollegiet runt omkring oss är ett underbart sätt arbeta vidare i Vygotskijs anda. 

Sharing is caring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar