Sidor

åk 1


Planering för läsåret och veckoupplägg med Livet i Bokstavslandet

Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort

Tema Valet

Läsläxa i läseboken Livet i Bokstavslandet

Läsläxor och upplägg i åk 1 med Livet i Bokstavslandet

Läsning på olika sätt i Bokstavslandet

Information om läsläxan - igen

Övningar inför FN-dagen

Barnboksveckan 12 - 16 november

Glimtar från barnboksveckan

Värdegrund i skolan

Läsupplevelsekalendern

Välkommen in!

Livet förr och nu, del 1

Vänskapstema

Mumintrollen i undervisningen - berättelseskrivande och skapande

Livet i Bokstavslandet läromedlet


Barn och ord i centrum

Här är länkar där följande ämnen beskrivs:

2 kommentarer: